5jWiniecki Jan, ur. 21 VI 1938, Sopot, ekonomista, specjalista w zakresie makroekonomii, komparatystyki systemowej, międzynarodowych stosunków gospodarczych; 1964-82 członek PZPR; 1971-73 kierownik Zakładu Polityki Gospodarczej w CINTE; 1973-82 pracownik naukowy PISM, 1983-84 – PAN (zwolniony z przyczyn politycznych); 1985-89 pracownik naukowy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych i doradca ekonomiczny Solidarności; 1986-90 wykładowca KUL; od 1990 prof. Uniwersytetu Aalborg (Dania); współzałożyciel (1990) i prezes fundacji Centrum im. A. Smitha; 1991-93 członek Rady Nadzorczej EBOR; od 1994 profesor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie (n. Odrą); współzałożyciel (III 1995) i prezes Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Główne prace:
The Distorded Word of Soviet Type Economic (1988)
Post-Soviet-Type Economies in Transition (1993)
The Political Economy of Reform and Change (1997)
Polemiki w drodze (do kapitalizmu) (2001)
Transition Economies and Foregin Trade (2002)

Wielka Encyklopedia PWN, Tom XXIX, s.345, 2005 rok


Strona Glówna | Publikacje | Wyklady | Biografia | Felietony | Różne
   Designed by malit & izi-it.